Từ: sangapulo

Thêm vào: 22/10/2008 Đã nghe: 30 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sapulem, ubanmo, kapada, kaingas, tuppolmo