Từ: sans alcool

Thêm vào: 18/05/2012 Đã nghe: 216 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Forvo, Nicolas Sarkozy, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol