Từ: sans ménagement

Thêm vào: 25/01/2010 Đã nghe: 147 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol