Cách phát âm sati

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Ardhamagadhikutukitaसंस्कृतम्Gitaavalokitesvara