Từ: satumba

Thêm vào: 10/08/2011 Đã nghe: 11 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: kwarangwaldabbalahadiharsheUmaru Yar'Adua