Cách phát âm schiz

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: dio porco!Piassa San MarcoPiavezeroGoldoni