Từ: schwa

Thêm vào: 11/07/2008 Đã nghe: 715 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: überströmend, Sandra Ann Lauer, Sicherheitsdienst, beschäftigt, Breitenbücher