Từ: scipitu

Thêm vào: 30/12/2011 Đã nghe: 4 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ugna, stigghioli, cunigghju, mafiusu, jittumi