Cách phát âm scotoma

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Twittersuredataliteraturesquirrel