Từ: se salir

Thêm vào: 30/07/2011 Đã nghe: 53 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: murmure