Cách phát âm senamiestis

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: išsipildytiadresuotimušėglitimas (= glitìmas ← glisti)apgulti [dlv.]