Cách phát âm setmaner

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ramaderiatroimatgel'observadorieisme