Từ: sgrossare

Thêm vào: 19/01/2011 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: litote, fiammetta, Corniglia, torturarsi, semitonico