Cách phát âm shaman

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: nauseayouradvertisementshitEngland