Cách phát âm shwe

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Aung San Suu-KyimohingaThein SeinSaw MaungThan Shwe