Từ: sjó

Thêm vào: 25/09/2012 Đã nghe: 90 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: svengd