Từ: soldes

Thêm vào: 03/05/2010 Đã nghe: 597 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: se serrer la ceinture, tais-toi !, Parisien, emmené, peureuse