Từ: sorprendé

Thêm vào: 04/02/2010 Đã nghe: 481 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sklamaskomeskrufskumaskuri