Từ: spezzato

Thêm vào: 15/01/2011 Đã nghe: 80 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sialolito