Từ: sranantongo

Thêm vào: 30/03/2010 Đã nghe: 35 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: isri, feifi, fawaka, n'njang, dagoe