Từ: stéréotype

Thêm vào: 07/03/2012 Đã nghe: 172 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Hippolyte Adolphe Taine, l'ami, Jacques Tourneur, Béchamel, la