Từ: stéréotype

Thêm vào: 07/03/2012 Đã nghe: 170 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: bougnoule