Từ: stabilitura

Thêm vào: 30/09/2010 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: opportunità, alpina, improbabilità, quattro, Federico Fellini