Từ: statutem

Thêm vào: 20/01/2010 Đã nghe: 2 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: opora, mladé, Martinov, Martin Frk, odmalička