Từ: sticlă

Thêm vào: 02/08/2010 Đã nghe: 34 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: hai la bord!