Từ: sursaute

Thêm vào: 19/02/2013 Đã nghe: 12 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Stéphane Guillon, Jean-Baptiste Say, homologue, Zayd, consommation