Từ: taaltypologie

Thêm vào: 30/11/2012 Đã nghe: 5 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Matthias Schoenaertssyntactischduizeligatomiserenzedelijk