Cách phát âm tegnologie

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: vrugtelooswêreldberoemdwiewisselwolk