Từ: temporel

Thêm vào: 10/01/2010 Đã nghe: 44 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol