Từ: territorialement

Thêm vào: 09/02/2010 Đã nghe: 16 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: mais aussi, °F, ajouter vous-même, Alexis de Tocqueville, Marquis de Condorcet