Cách phát âm thoroughgoing

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của thoroughgoing

    • performed comprehensively and completely
    • without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers

Từ ngẫu nhiên: shut upyouroofy'allcomfortable