Cách phát âm Translationsbewegung

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: EhrensenfvierBergithzwanzigDeutsch