Từ: Trappe d'Échourgnac

Thêm vào: 01/04/2013 Đã nghe: 38 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Emmanuel Le Roy Ladurie, indignité, le hamburger, la coupole, épicerie