Từ: travailleurs pauvres

Thêm vào: 23/02/2010 Đã nghe: 242 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: le Parlement européen, Chantal Dupuy-Dunier, je ne sais quoi, Michel Chion, laissez-faire