Từ: Troçkizm

Thêm vào: 13/11/2011 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: saçmalık