Từ: Trugarez vras !

Thêm vào: 06/01/2010 Đã nghe: 456 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Ouganda