Từ: tu peux

Thêm vào: 30/05/2009 Đã nghe: 2.4K lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: je t'aime ma chérie