Cách phát âm tuppol

Từ ngẫu nhiên: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged