Từ: twittersphere

Thêm vào: 27/08/2013 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Qingdao, Bob Heffernan, cognitive, paraprosdokian, Umina beach