Cách phát âm ubbing

Từ ngẫu nhiên: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged