Từ: uga

Thêm vào: 29/10/2010 Đã nghe: 46 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: buriquioca, abanas, Noé, borrelho, desatenção