Từ: Urkundenlehre

Thêm vào: 06/12/2012 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Mineralstoffgemisch, Buchenwald, Ulrich Neisser, Max Riemelt, Marktmachtausübung