Từ: vaingan

Thêm vào: 11/03/2010 Đã nghe: 22 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: आश्रय, आस्स, आस्सो, आस्थि, आट