Từ: vastement

Thêm vào: 09/02/2010 Đã nghe: 10 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Fainsilber, Mocciani, pendant, Bouleuse, bises