Từ: Veröffentlichungsorgan

Thêm vào: 05/10/2012 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: zweckbestimmt, luxus, Mischertyp, Festungs-Division, Erdgashochdrucknetz