Từ: verbalização

Thêm vào: 15/05/2009 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: mim, Matheus, José Martins Peralva, anjo, restaurado