Từ: verkefni

Thêm vào: 20/08/2011 Đã nghe: 34 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: taka í vör, þrjú, ítarlegur, baugur, fellur