Từ: vibrar

Thêm vào: 08/05/2009 Đã nghe: 54 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: abalçar, Catânia, buchinina, Caetano Veloso, critomancia