Cách phát âm Vilayphone Ketkeophomphone

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ເພິ່ນຕໍາຫມາກຫຸ່ງສົ້ມໝູອັກສອນລາວປ ປາ