Từ: vinblastine

Thêm vào: 26/12/2010 Đã nghe: 28 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Eugène-François Vidocq