Từ: Vittoria Puccini

Thêm vào: 18/01/2011 Đã nghe: 150 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: litote, fiammetta, Corniglia, torturarsi, semitonico